کالای فیزیکی

سوپربهمن

سوپربهمن
سوپربهمن
سوپربهمن
سوپربهمن
سوپربهمن

سوپربهمن

۱۳۵٫۰۰۰تومان
S
مردانه
آبی
اضافه به سبد خرید

توجه: امکان درج نام و حرف دلخواه شما روی این طرح وجود دارد.

اگه قرار بود مملکت ما سوپرقهرمان داشته باشه تکلیفش چی بود؟ چه لباسی میپوشید و چطور تبدیل به حالت قهرمانی خودش میشد؟ شاید لباسش این شکلی بود و وقتی بهمن دود میکرد به قدرت میرسید!